Reflexió visual

Cursos

Certs dispositius –sense ser visibles– ens permeten veure. Però no per veure, comprenem el que s’ha vist. Visualitzar de manera crítica, obre la possibilitat de continuar comprenent.

Tota mirada privilegia una determinada perspectiva –mai desinteressada– del visible. Entre altres possibilitats, un creador pot fer visible allò que registra des d’una actitud crítica.

Així, la visibilització (que un artista fa possible) i la visualització (que un espectador exerceix) poden tenir en comú el factor crític. A Fractal ens interessem per aquesta convergència.

Artículos