Infàncies diacrítiques

Cursos

No Courses Found!

Articles

Si allò diacrític permet distingir el que en aparença és similar, els accents gràfics o argumentatius introdueixen matisos que fan diferència. La crítica, en fragmentar allò analitzat en elements necessàriament diferents, és així mateixadiacrítica.

Parlem d’infàncies (en plural) perquè apuntem a singularitats múltiples (és el que la psicoanàlisi fa); i adjuntem diacrítiques perquè això brinda (a qui s’analitza) la possibilitat de col·locar el seu accent allà on ho cregui necessari.

A Fractal, les formes i els mitjans d’aproximació a les infàncies estan en (re)construcció permanent.